Protectia datelor

Stimati clienti,

S.C. TECHNIK LEB S.R.L., cu sediul in Mosnita Noua, str. Bicaz nr. 2, ap. 2, camera 1, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Rolul prezentei informari este de a va explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

Va informam ca incepand cu data de 25 mai 2018, vor intra in vigoare si vor fi aplicabile noile prevederi ale Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). Acest regulament va priveste si pe dvs. deoarece aduce modificari majore privind protectia datelor cu caracter personal, atat pentru clienti, cat si pentru operatori, si totodata va ofera mai multe drepturi in acest domeniu. GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate statele membre ale Uniunii si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

S.C. TECHNIK LEB S.R.L. cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (clienti, potentiali clienti, candidati la o pozitie in cadrul Societatii, utilizatori ai website-ului www.2moto.ro, etc.).

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Societate:

1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital).

2. Date de identificare online cum sunt adresele IP ale celor care acceseaza resursele online ale companiei, locatiile GPS, nume de utilizator in diverse aplicatii sau date care pot fi obtinute prin cookie-urile din browser.

Scopul in care datele personale sunt utilizate:

Societatea colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

1. incheierea, executarea si incetarea contractului dvs. si a actelor aditionale la acesta;
2. indeplinirea altor obligatii legale;
3. raportari interne;
4. solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);
5. solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
6. comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
7. prestarea serviciilor oferite de societate;
8. marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de newslettere, stiri, promotii, produse noi) – exclusiv in baza consimtamantului dvs. liber exprimat;
9. recuperarea creantelor.

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei dupa caz:

1. incheierea si executarea contractului de prestari servicii sau individual de munca cu societatea noastra (datele sunt colectate si prelucrate inclusiv in faza precontractuala), precum si desfasurarea raporturilor comerciale dintre Societate si dvs., in cazul achizitionarii unui produs de pe website-ul nostru;
2. o obligatie legala a Societatii;
3. consimtamantul dumneavoastra;
4. interesul legitim al Societatii.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

1. autoritatile statului (inclusiv autoritati de munca sau fiscale, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Societatii;
2. furnizorii implicati in mod direct/indirect in activitatea Societatii, in vederea desfasurarii activitatii societatii;
3. parteneri ai Societatii, in vederea desfasurarii activitatii societatii;
4. institutii, agentii de stat, guvernamentale, daca legislatia stipuleaza acest lucru;
5. angajati ai Societatii, in vederea desfasurarii activitatii societatii;
6. instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, contabili, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluator, in cazul in care prelucrarea necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

Transferul datelor personale intr-o tara membra UE/SEE, sau intr-o tara terta, din afara Spatiului Economic European:

In principiu, Societatea nu va transfera datele dvs. cu caracter personal catre alte companii din afara tarii.

Cu toate acestea, doar daca va fi absolut necesar in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus, Societatea ar putea sa transfere datele dvs. personale catre alte companii din afara, aflate in interiorul Uniunii Europene si/sau a Spatiului Economic European.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta pentru arhivare de dispozitiile legale generale.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

(2) Dreptul la rectificare

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

(7) Dreptul la opozitie

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

(9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor (www.dataprotection.ro/).

(10) Dreptul de a va adresa justitiei.

Ne puteti contacta:

• prin e-mail - la adresa: office@2moto.ro
• personal - la sediul societatii;
• printr-o cerere transmisa prin posta la adresa: str. Bicaz nr.2, ap. 2, camera 1,307285 Mosnita Noua, jud. Timis
• telefonic - la numarul: +40 737 338 374

Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Veti fi notificat cu privire la orice eventuale modificari care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Totodata, va incunostintam ca informatii suplimentare se regasesc in documentele intitulate: PROCEDURI INTERNE pentru respectarea Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”, “GDPR”) si PROCEDURI INTERNE privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, pe care le gasiti atat pe website-ul societatii noastre cat si afisate la avizier, alaturi de Regulamentul de Ordine Interioara si de prezenta notificare.